Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат

Міністерство освіти України

Національний Технічний Університет України

"КПІ"

навчальна дисципліна:

міжнародне приватне право

ЗВОРОТНЕ ВІДСИЛАННЯ

ТА ВІДСИЛАННЯ ДО ЗАКОНУ ТРЕТЬОЇ ДЕРЖАВИ

(реферат)

Виконав:

студент гр. СП-6...

Федоренко А.В.

Перевірив:

кандидат юридичних наук

Цимбалюк В.С.

Київ, 1999 р.

Зміст

Вступ

1. Виникнення проблеми зворотнього відсилання та відсилання до закону третьої держави.

2. Сущность даної проблеми та способи її вирішення у різних країнах Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат світу.

3. Ставлення до зворотнього відсилання і відсилання до закону третьої держави в Україні.

Література

Однією з найскладніших і не вирішених остаточно заморочек міжнародного приватного права є неувязка прийняття чи не прийняття зворотнього відсилання та відсилання до закону третьої держави . Неоднозначним є й розуміння обсягу іноземного права, до якого застосовується відсилання Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат. Тобто мова йде тільки про матеріально-правові чи колізійни норми.

Питання прийняття чи неприйняття зворотнього відсилання (та й відсилання до закону третьої держави), а також обсягу права, до якого відсилає норма, виникла в середині XVIII ст. Європейській судовій практиці вона стала відомою, зокрема, у зв'язку Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат винисенням французьким касаційним трибуналом 1878 р. рішення у справі Форго, яке нині вважається класичним¹.

Сущность справи полягає в тому, що баварський підданий Форго, позашлюбно народжений, постійно проживав у Франції (проте під кутом зору французького закону не вважався таким, що набувдоміцилію у Фрнації), після своєї смерті залишив у французьких банках грошові Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат вклади. Заповіту складено не було. За законом на отримання спадку претендували баварські кровні родичи Форго по бічній лінії. Вони посилалися на баварське право, що допускало спадкування навіть після позашлюбних дітей. Французький прокурор наполягав на тому, що до спадкування повинен застосуватися французький закон, відповідно до якого родичі позашлюбної дитини не спадкують. Тому Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат майно як виморочне надходить у розпорядження Французької держави. Виникло питання: який закон щодо спадкування — французький чи баварський повинен застосувати трибунал Франції.


¹ Лунц Л.А. Международное личное право. — М.: Юрид. Лит., 1970. — С. 310-311.

За французьким колізійним правом питання про спадкування рухомого майна обговорюється за законом "доміцилію походження". Тобто Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат спостерігається відсилання французького закону до баварського права. Останнє містило колізійне правило, за яким спадкування рухомого майна підпорядковано законові фактичного доміцилію. Отже, якщо відсилання французької колізійної норми слід розуміти як відсилання до баварського права в цілому, то необхідно керуватися і баварською колізійною нормою, яка відсилала до французького права. Французький Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат касаційний трибунал прийняв зворотнє відсилання.

Під предметом регулювання в міжнародному приватному праві являються відносини цивільно-правового нраву, які виникають в міжнародному житті (або, як їх інколи називають, міжнародні цивільні відносини).

Що ж до задачі міжнародного приватного права, то вона полягає в слідуючому — правове регулювання ділових зв'язків організацій і фірм різних Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат держав.¹

В сферу міжнародного приватного права необхідно включити всі норми, які регулюють цивільно-правові відносини з іноземним елементом. Так необхідно зробити тому, що важливе значення має сам нрав відносин, предмет регулювання, а не способ регулювання.

Можна використовувати декілька способів, при цьому один способ не виключає використання Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат іншого. Матеріально-правовий і колізійний способ — це два способи регулювання відносин з іноземним елементом, причому найбільш досконалим являється перший спосіб, при якому застосовують безпосередньо матеріальну норму без звернення до колізійної норми. Виходячи з цього, до міжнародного приватного права повинні бути віднесені матеріально-правові норми, уніфіковані шляховим заключенням міжнародних угод.

До Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат сфери міжнародного приватного права належать питання цивільне право — та дієзадтність іноземних фізичних та юридичних осіб, держави; її імунітету; відносин по зовнішньо-торговельних угодах; прав создательів на твори, видані за кордоном; трудоправового та соціального статусу осіб, які знаходяться на теріторії іноземної держави, працювали на такій території тощо.

З'ясувавши, що таке поніття Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат міжнародного приватного права і його предмет, нам необхідно вияснити систему міжнародного приватного права.


¹ ФедиБогуславський М.М. Международное личное право. — М.: Международные дела, 1994. — с.8.

Як і будь-яка інша галузь права міжнародне приватне право має власну ситему. Її можна розглядати як систему навчального курсу та як галузі Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат правничої науки. Навчальний курс прийнято поділяти на дві частини: Загальну та Особливу.

Загальна частина охоплює питання, які мають методологічне значення для міжнародного приватного права в цілому, а саме: поняття, система та зміст обозначеної галузі права, її джерела, методи регулювання, вчення про колізійні та матеріально-правові норми; правові режими (національний, найбільшого сприяння Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат та ін.); взаємність реторсія, інші загальні положення щодо суб'єктів міжнародного приватного права.

Особлива частина охоплює право власності; зобов'язальне право; зобов'язання з правопорушень; авторське, винахідницьке, патентне, сімейне, податкове право; трудові відносини; міжнародний цивільний процес.

Система Загальної та Особливої частини є відносно стабільною. Відносність полягає Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат у тому, що внаслідок суспільного розвитку з'являється необхідність звернути більше уваги на правову регламентацію зовнішньоекономічних відносин, інвестиційної діяльності, перевезень, нових сфер господарювання, зокрема комерціалізації космічної діяльності, створення нових технічних засобів у різних сферах зв'язку.

Література

Конституція України. — К., 1998

Цивільний кодекс України РСР (зі змінами і розповсюдженнями), 1998

Закон України "Про Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави - реферат міжнародний комерційний арбітраж" від 24 свирепого 1994 р.

Проект Цивільного кодексу України. — К., 1998

Богуславський М.М. Международное личное право. — М.: Международные дела, 1994. — С. 90-92

Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком Інтер, 1997. —

С. 60-62zorko-odno-lish-serdce-antuan-de-sent-ekzyuperi-sochinenie.html
zoshenko-m-m-satira-v-literature-2030-h-godov-xx-veka-sochinenie.html
zosya-norejko-i-anton-po-povesti-pojti-i-ne-vernutsya-sochinenie.html